Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

Publicerad

Lagrådsremissen behandlar genomförandet i svensk rätt av ändringar i järnvägsfördraget COTIF.

Ladda ner:

Den internationella järnvägstrafiken regleras av det järnvägsfördrag som brukar benämnas COTIF. Fördraget förvaltas och utvecklas av OTIF, den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

Vid OTIF:s generalförsamling den 25–26 september 2018 beslutades vissa ändringar i fördraget. Ändringarna blir bindande för medlemsstaterna, däribland Sverige, om ett tillräckligt antal stater godkänner dem. Den huvudsakliga ändringen består i antagandet av ett nytt bihang till fördraget om säkerhetskrav för internationell järnvägstrafik. Dessutom ändras reglerna om när framtida ändringar i bihangen ska träda i kraft. I övrigt är det huvudsakligen fråga om följdändringar med anledning av det nya bihanget och vissa förtydliganden.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att Sverige ska godkänna ändringarna och att dessa, i den utsträckning som det behövs, ska införlivas med svensk rätt i berörda lagar om järnvägstrafik. Det föreslås också vissa rättelser i järnvägstekniklagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Rättelserna i järnvägstekniklagen föreslås dock träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...