Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag att betala ut medel till OECD för deltagande i en översyn av yrkesutbildningen i Sverige Diarienummer: U2018/01985/GV

Kammarkollegiet ska betala ut medel till OECD för att slutföra den översyn av yrkesutbildningen i Sverige som påbörjades under 2017.

Översynen förväntas ge en analys av yrkesutbildningens utveckling i Sverige under den senaste tioårsperioden och resultera i policyråd för yrkesutbildning såväl på gymnasial som på eftergymnasial nivå.

Ladda ner: