Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om Patientmiljarden – Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården Diarienummer: S2017/07321

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut 980 000 000 kronor till landstingen enligt överenskommelsen om Patientmiljarden – Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Kortare väntetider i primärvården och  mer samordnad hälso- och sjukvård

Regeringen och SKL har slutit en överenskommelse om Patient­miljarden – Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården. Överenskommelsen omfattar totalt en miljard kronor för olika insatser som ska korta väntetiderna i primärvården och ge en mer samordnad hälso- och sjukvård. Meningen med insatserna är att bidra till en sjukvård där patienten sätts i centrum och en jämlik hälso- och sjukvård

980 000 000 kronor är avsedda som stimulansmedel till landstingen.

Förstärkt vårdgaranti och infrastruktur för patientkontrakt

För att få pengarna ska landstingen uppfylla vissa grundläggande krav. De ska förbereda införandet av en förstärkt vårdgaranti inom primärvården och förbereda införandet av den infrastruktur som krävs för att på sikt kunna införa patientkontrakt.

Landstingen lever upp till grundkraven

Alla landsting har skickat in en handlingsplan som bedöms leva upp till grundkraven. Kammarkollegiet uppdras därmed  att betala ut pengarna till landstingen senast den 11 juni 2018.