Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid Diarienummer: A2018/01350/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap att sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Ladda ner:

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska samverka med Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan och andra relevanta myndigheter. Resultat av tidigare lämnade uppdrag ska beaktas. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2019 och slutredovisas senast i samband med årsredovisningen för 2020.