Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb Diarienummer: A2018/01212/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att analysera förutsättningarna för och utreda den närmare utformningen av en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska analysera hur tjänsten Stöd och matchning kan utvecklas och hur tjänsten kan användas tillsammans med andra insatser för att skapa en effektiv matchning till etableringsjobb. Arbetsförmedlingen ska utifrån detta perspektiv analysera dimensioneringen av tjänsten.

Utifrån analysen ska Arbetsförmedlingen redovisa hur utformningen av en upphandlad modell för matchning till etableringsjobb skulle kunna se ut. Om det bedöms finnas behov av författningsändringar för att kunna utforma en effektiv modell för upphandlad matchning till etableringsjobb ska sådant förslag redovisas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 november 2018. Arbetsförmedlingen ska fortlöpande hålla Arbetsmarknadsdepartementet informerat om uppdragets genomförande.

Genväg