Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att lämna förslag om kortare handläggningsprocesser för företag i besöksnäringen Diarienummer: N2018/04122/FF, N2018/01482/FF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att lämna förslag på handläggningsprocesser som har särskild betydelse för företag i besöksnäringen samt lämna förslag på hur dessa kan kortas.

Ladda ner:

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 8 oktober 2018 och en slutredovisning senast den 15 februari 2019.