Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att inrätta ett kansli som kan bistå nationella godstransportrådet Diarienummer: N2018/04480/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i dess arbete.

Ladda ner:

För genomförandet av uppdraget får Trafikverket använda högst 1 miljon kronor under 2019, högst 1 miljon kronor under 2020, högst 1 miljon kronor under 2021 och högst 1 miljon kronor under 2022. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 12.1 Planering, stöd och myndighetsstyrning.