Uppdrag att ytterligare utreda frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m.

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket och Tillväxtverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, utreda vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.