Uppdrag om kunskapsstöd angående värmeböljor Diarienummer: S2018/04502/FS

Folkhälsomyndigheten ska se över och utveckla vägledningen för värmeböljor. Myndigheten ska bland annat analysera de erfarenheter som gjorts under sommarens värmebölja.

Ladda ner:

Landstingens och kommunernas användning av vägledningen

Folkhälsomyndigheten ska se efter hur landsting och kommuner har använt vägledningen och om den varit ändamålsenlig. Erfarenhet av  arbetet med sårbara grupper är särskilt viktig. Även kommuners och landstingens arbete med att informera allmänheten är viktig.

Om det behövs ska Folkhälsomyndigheten  föreslå hur man kan utveckla arbetet mot värmeböljors följder för människors hälsa.

Uppföljning av befintliga system

Folkhälsomyndigheten ska också analysera om man behöver förbättra de system som finns för att över tid följa upp dödligheten. Detta bland annat mot bakgrund av vad som behövs vid värmeböljor och utbrott av smittsamma sjukdomar.

Ytterligare insatser och plan för arbetet

Folkhälsomyndigheten ska också identifiera vad som ytterligare behöver göras. För detta ska myndigheten redovisa en plan.

I arbetet ska Folkhälsomyndigheten hämta in synpunkter från och samverka med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Myndigheterna ska samordna sina eventuella kontakter med kommuner.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2019.