Uppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom områdena Mobilitet som en tjänst respektive Medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken Diarienummer: N2019/01343/TIF, N2018/04033/TIF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området Mobilitet som en tjänst. Regeringen uppdrar vidare åt Trafikverket att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget årligen redovisa arbetet med informations- och kunskapshöjande insatser inom området Medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken.

Ladda ner: