Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Ladda ner: