Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser avseende systemet Geokalkyl

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens geotekniska institut (SGI) att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser avseende systemet Geokalkyl.

Ladda ner:

Uppdraget ska utföras i samverkan med Trafikverket, Boverket, Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas i SGI:s årsredovisning för 2019.