Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om informationsdelning i arbetet för att förebygga brott Diarienummer: Ju2019/03304/KRIM

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 december 2020. Brå ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om arbetet med uppdraget.