Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska Diarienummer: U2019/03787/S

Publicerad

Detta uppdrag ersätter det av regeringen den 1 februari 2018 beslutade uppdraget till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska (U2018/00404/S).

Ladda ner: