Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik Diarienummer: U2019/04371/S

Publicerad

Detta uppdrag ersätter det av regeringen den 12 juli 2018 beslutade uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2018/03106/S).

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att gemensamt ansvara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik. Målgruppen är legitimerade förskollärare och lärare i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, sameskolan, utbildning vid särskilda ungdomshem, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Syftet med uppdraget är att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt inom berörda skolformer. Innehållet i fortbildningen ska utgå från förskollärarnas och lärarnas behov och vara verksamhetsnära. Fortbildningen bör baseras på kollegialt lärande med professionellt stöd av handledare. I uppdraget ingår att svara för utbildning av handledare som ska ha till uppgift att handleda förskollärare och lärare inom det specialpedagogiska området. Det ingår även i uppdraget att ansvara för att tillhandahålla fortbildningsmoduler och en webbplats för fortbildningen. Skolverket och SPSM ansvarar också för att utveckla fortbildningsmoduler för de nya målgrupperna, förskollärare och lärare i förskolan, förskoleklassen, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.