Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill se bättre förutsättningar för rektorer

Publicerad

(Ny version) Rektorernas ledarskap spelar en central roll för förskolans och skolans kvalitet. I dag får rektorerna inte alltid goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över hur rektorerna i förskolan och skolan kan få bättre förutsättningar.

– Rektorerna har ett stort ansvar och deras arbetsbelastning har ökat över tid. Rektorer i grundskolan ansvarade 2023 för i genomsnitt 65 fler elever än de gjorde 10 år tidigare. För att alla barn och elever ska få en utbildning av god kvalitet behöver rektorer få bättre förutsättningar för sitt uppdrag, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska analysera rektorernas förutsättningar att leda och samordna det pedagogiska arbetet. Utredaren ska bland annat föreslå hur rektorers förutsättningar för sitt uppdrag kan förbättras, till exempel när det gäller stora rektorsområden. Dessutom ska utredaren analysera och vid behov föreslå vilka särskilda behörighetskrav som ska ställas på den som anställs som rektor.

Hög omsättning på rektorer riskerar att försämra utbildningens kvalitet

Många rektorer upplever stress, där administrativa arbetsuppgifter är en betydande orsak. Den pressade arbetsmiljön riskerar även att leda till hög rektorsomsättning. Enligt en undersökning som genomfördes av Sveriges Lärare (då Lärarnas Rikförbund) och Sveriges Skolledarförbund övervägde drygt var fjärde rektor som deltog i undersökningen att lämna sitt uppdrag i närtid. Dessa utmaningar bekräftas av statistik från Skolverket, som visar att tre av tio grundskolor har hög rektorsomsättning, vilket innebär att de har haft tre eller fler rektorer de senaste fem läsåren. Skolor med frekventa rektorsbyten har ofta svårt att upprätthålla goda strukturer och tryggheten och studieron kan försämras.

Utredaren ska därför även lämna förslag för att minska omsättningen på rektorer och för att skickliga rektorer ska söka sig till och stanna kvar längre på förskolor och skolor med stora utmaningar.

I uppdraget ingår att göra en bred översyn som omfattar hela skolväsendet – förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Uppdraget ska redovisas senast den 12 juni 2025. Som särskild utredare tillsätts rektor Maria Hahne.

Rättelse

I en tidigare version framgick det inte att även fritidshemmet ingår i översynen.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...