Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utbildningen till barnskötare ska bli mer ändamålsenlig

Publicerad

Barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan och spelar en viktig roll för barnens trygghet, omsorg och sociala utveckling. Det är i dag för stor variation på de utbildningar till barnskötare som finns. Utbildningarna behöver bli mer anpassade till det arbete som väntar de studerande efter utbildningen.

Yrkesutbildning till barnskötare finns i gymnasieskolan, komvux och inom folkbildningen. Det finns dock en stor variation i utbildningarna, vilket gör att de som kommer ut i arbetslivet har olika kompetens med sig in i yrket.

– Barnskötare bidrar tillsammans med förskollärare dagligen till barns utveckling och lärande. För att de ska kunna utföra sin viktiga uppgift behöver vi se till att utbildningarna rustar blivande barnskötare på bästa möjliga sätt, säger skolminister Lotta Edholm.

Ytterligare en utmaning är att många som läser till barnskötare inom komvux inte har tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av vem som är behörig till en komvuxutbildning behöver därför förbättras.

– I dag har vart fjärde barn i förskolan utländsk bakgrund. Det innebär att många blivande barnskötare kommer att arbeta i en barngrupp med barn som kan behöva stöd i sin språkutveckling av det svenska språket. Därför är det extra viktigt att de som går utbildningen till barnskötare har det svenska språket med sig, säger skolminister Lotta Edholm.

Utmaningarna med att bedöma behörighet gäller inte bara utbildningen till barnskötare utan även andra komvuxutbildningar. Det är kommunens ansvar att avgöra om en person är behörig till en utbildning inom komvux. I dag är det otydligt hur bestämmelserna om behörighet ska tillämpas och det kan till exempel leda till att en elev tvingas avbryta utbildningen på grund av att utbildningen är för svår. Det innebär också att bedömningen ser väldigt olika ut i landet.

Skolverket ska därför ta fram stöd till huvudmän för kommunal vuxenutbildning, som ska hjälpa dem att bedöma om en person är behörig till utbildningen. Fokus ska särskilt ligga på om personen kan förväntas tillgodogöra sig utbildningen. Skolverket ska även se över hur svenska eller svenska som andraspråk ska ingå i yrkespaketet barnskötare som finns inom komvux.

Även gymnasial utbildning till barnskötare ses över

Inom gymnasieskolan läser elever till barnskötare genom att gå barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Det är samma inriktning som utbildar väktare, personliga assistenter och elevassistenter. Inriktningen är i dag spretig och de som läser till barnskötare behöver få en utbildning som är mer inriktad på just arbete med barn. Därför får Skolverket även i uppdrag att se över utbildningen till barnskötare inom gymnasieskolan för att göra den mer ändamålsenlig och inriktad mot att arbeta med barn.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...