Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Bättre förutsättningar för rektorerna inom skolväsendet Dir. 2024:48

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag för att förbättra rektorernas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Syftet är att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap och minska omsättningen av rektorer. På så sätt kan det skapas bättre möjligheter för långsiktig kvalitet och hållbara strukturer för utvecklingen av den utbildning som ges till barn och elever i alla förskolor och skolor inom skolväsendet.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå hur rektorers förutsättningar för sitt uppdrag kan förbättras, t.ex. när det gäller rektorsområdenas storlek och hur omsättningen av rektorer kan minska,
  • föreslå åtgärder för att minska rektorers administrativa börda och andra uppgifter som tar tid från det pedagogiska ledarskapet,
  • analysera och vid behov föreslå vilka särskilda behörighetskrav som ska ställas på den som anställs som rektor,
  • lämna förslag som syftar till att skickliga rektorer ska söka sig till och stanna kvar längre på förskolor och skolor med stora utmaningar, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 juni 2025.

Laddar...