Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Statens historiska museer att utveckla en svensk version av installationen Dimensions in Testimony Diarienummer: U2020/00713/AI

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens historiska museer att utveckla en version av installationen med namnet Dimensions in Testimony med svenskspråkiga Förintelseöverlevandes vittnesmål. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda aktörer, till exempel Forum för levande historia.

Ladda ner:

Redovisning av användningen av medlen ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2021.