Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Diarienummer: N2020/01625/MK

Publicerad

Tillväxtanalys ska utreda och föreslå en metod för att följa utvecklingen av företagspopulationen inom life-science-sektorn. Tillämpningen av den föreslagna metoden ska ge en uppskattning av företagspopulationen som är internationellt jämförbar. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2020.

Ladda ner: