Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till kommuner för att införa insatsförlopp vid demenssjukdom Diarienummer: S2020/02726/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att för år 2020 betala ut 420 000 kronor till vardera Umeå kommun, Ekerö kommun, Falu kommun, Mörbylånga kommun och Göteborgs kommun. Kommunerna ska använda pengarna till att införa det standardiserade insatsförloppet för personer med demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram.

Ladda ner:

De pengar som har betalats ut för att under 2020 genomföra uppdraget och som inte har utnyttjats ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2021.

Kommunerna ska samtidigt rapportera hur de har använt pengarna.