Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden Diarienummer: A2020/01514/MRB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om hur begränsande normer verkar kring hudfärg,
  • bidra med kunskap om afrofobi och begränsande normer kring hudfärg till länsstyrelsernas verksamhet avseende arbetsmarknaden och
  • lämna förslag på ytterligare åtgärder.

Uppdraget syftar till att synliggöra begränsande normer kring hudfärg och bidra till att undanröja hinder för att afrosvenskar, och andra personer som riskerar att utsättas för rasism, ska få tillgång till lika rättigheter på arbetsmarknaden.

Delredovisning av planerade aktiviteter och resultatet av vidtagna insatser inom ramen för uppdraget ska lämnas av Länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2021. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas av Länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2022.

Laddar...