Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg Diarienummer: I2020/02958

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg. PTS ska vid genomförandet av uppdraget prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar.

Inom ramen för uppdraget ska PTS redovisa följande:

  • Insatser som kan genomföras samt åtgärder som kan vidtas under 2021 och 2022.
  • Hur insatserna bör genomföras. Om insatserna helt eller delvis bör ingå i en ny stödordning ska PTS utveckla en stödmodell och redovisa hur den kan fungera i praktiken.
  • Konsekvenser av förslagen.

Regeringen har denna dag i särskilt beslut uppdragit åt Trafikverket att bistå PTS i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (I2020/02960).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 19 februari 2021.