Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner Diarienummer: U2021/00257

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner.

Ladda ner:

Efter förslag från regeringen i propositionen Vårändringsbudget för 2020 beslutade riksdagen under våren 2020 om ökade anslag med 100 miljoner kronor för forskning och innovation som snabbt skulle kunna bidra till att stoppa utbredningen av sjukdomen covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott. Regeringen konstaterar att det nu finns ytterligare forskningsbehov i relation till covid-19-pandemin.

Ett flertal covid-19-vaccin förväntas godkännas under det första halvåret av 2021. Flera av vaccinerna baseras på helt nya tekniker, däribland de så kallade RNA-vaccinerna. En uppföljning av vaccinernas effekter genom så kallade fas IV-studier bedöms därför vara särskilt angelägen. Fas IV-studier syftar till att kartlägga ovanliga biverkningar och övervaka behandlingens säkerhet, effektivitet och optimala användningsområde. Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram en nationell vaccinationsplan avseende bland annat vilka grupper som ska få vilket vaccin och i vilken ordning. Uppföljningsstudier måste därmed göras med den nationella vaccinationsplanen i beaktande, vilket ökar behovet av nationell samordning.

Laddar...