Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen Diarienummer: I2021/01006

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen, i enlighet med vad som anges under rubrikerna Närmare om uppdraget och Närmare om samverkan med andra myndigheter och inhämtande av synpunkter, ta fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns klimatomställning.

Ladda ner:

Laddar...