Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso-och sjukvården som gäller vid kris och krig Diarienummer: S2021/02920

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utveckla särskilda principer för att prioritera i hälso- och sjukvården. Principerna omfattar vårdbehov, fördelning av vårdresurser och rationalisering av utnyttjandet vid kris och krig. I uppdraget ingår även att definiera begreppet katastrof-medicinsk beredskap.

Ladda ner:

Socialstyrelsen samarbetar i uppdraget med regioner, kommuner, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra relevanta aktörer.

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen använda två miljoner kronor under 2021.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2022. En delredovisning lämnas senast den 31 januari 2022.