Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt tillsyn och analys av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas Diarienummer: S2021/03345

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att stärka tillsynen av Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner som vårdar unga flickor enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ladda ner:

IVO ska följa upp och analysera redan vidtagna åtgärder samt utfallet av de tidigare anmälningar om missförhållanden på ungdomshemmen.

Ett särskilt perspektiv ska vara unga flickors delaktighet, säkerhet, trygghet, stöd samt personalens och verksamhetsansvarigas kompetens. IVO ska särskilt belysa hur SiS använder den särskilda befogenheten avskiljning. IVO ska se på eventuella skillnader i hur olika institutionerna använder sig av avskiljning. IVO bör också uppmärksamma eventuella skillnader i användandet utifrån flickornas ålder samt eventuell funktionsnedsättning.

Hur barnkonventionen tillämpas

Myndigheten ska särskilt ta hänsyn till de rättigheter som följer av FN:s barnkonvention.

Den 31 december 2022 ska IVO samlat redovisa uppdraget till Socialdepartementet.

 

Laddar...