Regeringsuppdrag från

Uppdrag till Försvarets materielverk att vidta förberedelser för att bli NCCA

Publicerad

Försvarets materielverk (FMV) ska, med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar, förbereda att myndigheten blir nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering från och med den 28 juni 2021.

Ladda ner: