Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Ändring av uppdraget att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg Diarienummer: I2021/01336

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 4 februari 2021 med uppdrag åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg (I2021/00395) ska uppdraget utvidgas.

Ladda ner:

Digg ska vara projektledare till och med den 31 december 2021. Digg ska i sin projektledarroll säkerställa att den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för vaccinationsintyg, numera vaccinationsbevis, utvecklas så att den kan komma att stödja utfärdandet av alla typer av bevis som krävs för att Sverige ska uppfylla kraven i EU:s kommande förordning om digitala gröna intyg. Projektet ska stötta arbetet med att information om utfärdande
av vaccinationsbevis sprids på nationell nivå.

Inom ramen för projektet ska E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan samverka med Digg avseende utveckling och förvaltning av lösningar. Försäkringskassan ska dessutom samverka med Digg avseende tjänsternas utvecklings-, test- och driftsmiljöer. Digg ska vid behov ha en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer.

Digg ska inom ramen för Hack for Sweden söka lösningar som kan
inkludera flera i de digitala tjänster som EU:s gröna digitala intyg kräver. Lösningar ska utvecklas som öppen källkod och kunna delas globalt.