Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas Diarienummer: A2021/01297

Publicerad

Regeringen förlänger Arbetsmiljöverkets uppdrag. Uppdraget avslutas när kommissionen upphäver rekommendationen (EU) 2020/403, dock senast den 31 december 2021 då uppdraget ska slutredovisas skriftligt till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Ladda ner:

Arbetsmiljöverket ska löpande informera om myndighetens arbete med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Genväg