Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur Diarienummer: I2021/01904, I2021/01876 (delvis), I2021/00336

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en trafikslags- övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

Ladda ner: