Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister Diarienummer: S2021/06170

Publicerad

E-hälsomyndigheten ska genomföra en förstudie för hur myndigheten ska kunna tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister. Meningen är att klargöra hur staten ska kunna tillhandahålla en digital infrastruktur för kommuner och regioner som bedriver nationella kvalitetsregister. En gemensam statlig nationell infrastruktur ska öka nyttan samt underlätta och minska administrationen för regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska beskriva och föreslå hur myndigheten själv, eller annan relevant myndighet, kan tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister. Detta genom ramavtal eller på sätt som myndigheten bedömer som lämpligt.
 
E-hälsomyndigheten ska analysera om myndigheten behöver bemyndigas att meddela föreskrifter för exempelvis standarder för hälsodata. Meningen är att skapa en mer sammanhållen digital infrastruktur inom hälso- och sjukvården och skapa förutsättningar för en datadriven hälso- och sjukvård. 

Analysen ska ta hänsyn till och vara kompatibel med pågående arbete på exempelvis Socialstyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
 
Myndigheten hämtar in synpunkter från Rådet för styrning med kunskap, regionala register- och cancercentrum, Regionala cancercentrum i samverkan och hälso- och sjukvårdshuvudmännen. Myndigheten samverkar med DIGG, Integritetskyddsmyndigheten (IMY), Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Socialstyrelsen. 

E-hälsomyndigheten tar hänsyn till andra uppdrag och pågående arbete av som har betydelse, till exempel E-hälsomyndighetens uppdrag att genomföra en förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bild-diagnostik (S2021/05259) och uppdraget att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer (S2019/01521). 

E-hälsomyndigheten delredovisar senast den 1 juni 2022 arbetet och slutredovisar senast den 1 februari 2023.

 

Laddar...