Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Framställning om förlängd tid för uppdraget att främja god mobiltäckning och tillgång till grundläggande telefoni och internet i hela landet Diarienummer: I2021/02333 (delvis) , I2021/02899

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 9 september 2021 att främja god mobiltäckning och tillgång till grundläggande telefoni och internet i hela landet (I2021/02333) ska den del av regeringsuppdraget som avser stickprovsmätningar inom ett urval av geografiska områden från operatörernas mobiltäckningskartor redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2022.

Ladda ner:

Vidare ska ej förbrukade medel återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 juli 2022.

I övrigt gäller uppdraget oförändrat.