Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor Diarienummer: U2022/01915

Publicerad

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet i uppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • inventera vilka problem berörda myndigheter har med tillämpningen av förordningen
  • bedöma vilka ändringar som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas av berörda myndigheter på ett ändamålsenligt sätt
  • bedöma hur förordningen kan ges en modernare och mer teknikneutral utformning
  • bedöma om enskilda utbildningsanordnare bör omfattas av förordningen och vilka rättsliga förutsättningar som gäller för det
  • utreda om organisationer, företag eller andra privata aktörer, exempelvis studentbostadsförmedlingar, bör få tillgång till uppgifter i antagnings- och studieregistren genom direktåtkomst eller elektroniskt utlämnande på annat sätt
  • lämna nödvändiga författningsförslag och motivera dessa förslag.

Under genomförandet av uppdraget ska Universitetskanslersämbetet inhämta synpunkter från berörda myndigheter och andra intressenter, i första hand Ladokkonsortiet, Statistiska centralbyrån och Universitets- och högskolerådet.

Universitetskanslersämbetet ska löpande återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Universitetskanslersämbetet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med en delrapport innehållande nödvändiga författningsförslag i de delar av uppdraget som rör antagningsregistret senast den 1 mars 2023 samt en slutrapport senast den 31 december 2023.

Laddar...