Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att redogöra för hur belastningsskador i rygg, höfter och knän kan förebyggas Diarienummer: A2022/00874

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att redogöra för hur belastningsskador i rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete kan förebyggas genom användandet av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor.

Ladda ner:

Det finns skyddsskor som främst syftar till att skydda mot olika typer av skador på foten. Uppdraget omfattar en bedömning av om det till skyddsskor även skulle kunna hänföras en kategori av skor som syftar till att förebygga nämnda typer av belastningsskador för dessa arbetstagare.

Arbetsmiljöverket ska även redovisa eventuella tekniska, rättsliga och andra hinder mot att förebygga sådana belastningsskador genom utökade krav på användande av utrustning i arbetet, däribland skor.

Uppdraget omfattar en utvärdering av om Arbetsmiljöverkets befintliga råd och vägledningar behöver förtydligas gällande hur belastningsskador i rygg, höfter och knän kan förebyggas. Arbetsmiljöverket ska även redovisa om det är motiverat med en fördjupad analys om hur risken för sådana belastningsskador ska kunna förebyggas genom användande av utrustning, däribland ändamålsenliga skor, i arbeten som innebär att arbetstagare går och står mycket.

En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 3 oktober 2022.