Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund om förstudie inför en kommande utredning om utländsk finansiering av trossamfund Diarienummer: Ku2022/01337

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för stöd till trossamfund i uppdrag att göra en förstudie inför en kommande utredning om utländsk finansiering av trossamfund.

Ladda ner:

Myndigheten ska kartlägga förekomsten av utländsk finansiering av
verksamhet hos de trossamfund som i dag är berättigade till statsbidrag.
Myndigheten ska också analysera vilka frågor, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, som bör omfattas av en kommande utredning om utländsk finansiering av trossamfund.

Myndigheten ska senast den 15 januari 2023 lämna en redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).