Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om stöd vid handläggningen av utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Statens tjänstepensionsverk (SPV) i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att myndigheten ska kunna ge stöd till myndigheter när det gäller beräkningen av arbetstagares sammanlagda anställningstid hos staten vid handläggningen av utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” (NOR). I detta ingår att bedöma behovet av författningsändringar.

SPV ska vid behov inhämta synpunkter från Arbetsgivarverket och andra berörda myndigheter.

SPV ska senast den 30 juni 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Laddar...