Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en kartläggning och ta fram ett förslag till en nationell strategi för att utveckla och intensifiera arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet Diarienummer: S2023/01137

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att kartlägga för att utveckla kunskapen om ofrivillig ensamhet och dess konsekvenser. Utifrån resultaten ska myndigheten föreslå en nationell strategi för att utveckla och intensifiera arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska bland annat:

  • samverka med Socialstyrelsen och bland annat hämta in kunskaper från Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Boverket, Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens kulturråd, Statens medieråd, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolverk
  • bland annat föra dialog med Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner och regioner, lärosäten och det civila samhällets organisationer, trossamfund, idrottsrörelsen, barn- och ungdomsorganisationer och pensionärorganisationer, samt övriga aktörer som bland annat näringslivet
  • informera Regeringskansliet om hur uppdraget fortskrider
  • senast den 1 mars 2024, delredovisa uppdraget till Regeringskansliet och senast den 1 februari 2025 slutredovisa uppdraget.
Laddar...