Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023 Diarienummer: S2022/04844

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut 625 746 835 kronor till regionerna.

Ladda ner:

Pengarna betalas ut i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023 senast den 31 augusti 2023.