Uppdrag att ta fram underlag inför genomförandet av artikel 4 i det omarbetade direktivet för energieffektivitet Diarienummer: KN2023/04094

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att ta fram underlag inför genomförandet av artikel 4 ”Energieffektivitetsmål” i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/1791 av den 13 september 2023 om energieffektivitet och om ändring av förordning (EU) 2023/955 (omarbetning).

Ladda ner:

  • Senast den 30 november 2023: Kommissionen uppdaterar EU:s referensscenario från 2020 på grundval av senaste Eurostat-uppgifter.
  • Senast den 1 februari 2024: Medlemsstater har möjlighet att meddela uppdaterade energieffektiviseringsbidrag till kommissionen.
  • Senast den 1 mars 2024: Kommissionen räknar på om kollektiva bidraget från alla medlemsstater motsvarar det bindande unionsmålet. Eventuellt ambitionsgap fördelas ut på medlemsstater.
  • Senast den 31 juni 2024: Inlämning av uppdaterad nationell integrerad energi-och klimatplan (NEKP).