Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut medel för ett utvecklat Äldreomsorgslyft Diarienummer: S2024/00042

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning inom det så kallade Äldreomsorgslyftet.

Ladda ner:

Utöver det som tidigare angivits ska medlen kunna användas:

  • till validering av kunskap till undersköterska eller till vårdbiträde hos anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
  • till språkutveckling av personalen inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen:

  • får besluta om villkor för användning av statsbidraget. 
  • ska informera kommunerna om hur Äldreomsorgslyftet ska genomföras. I informationen ska olika villkor framgå som exempelvis krav på redovisning av använda medel, återbetalning av outnyttjade eller felaktigt använda medel med mera som är förenade med Äldreomsorgslyftet. 
  • ska administrera och följa upp hur medlen har använts enligt myndighetens anvisningar och i vilken utsträckning som privata utförare har beretts tillgång till stimulansmedlen. 
  • ska senast den 31 oktober 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...