Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Remiss Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande till.

Sista svarsdag på remissen är den 5 oktober 2015.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.