Remiss SOU 2015:57 Tillsyn över polisen och Kriminalvården Diarienummer: Ju2015/05152/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 oktober 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.