Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU Diarienummer: S2015/04694/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 30 november 2015.