Remiss av EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv Diarienummer: Ju2015/09714/PO

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av en sammanställning av svaren från remissinstanserna på EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.