Remiss av förslag om genomförande av Euratoms reviderade kärnsäkerhetsdirektiv Diarienummer: M2015/04091/Ke