Remiss av förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel Diarienummer: M2016/00677/R

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 13 juni 2016.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.