Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2016:7 Tolktjänst för vardagstolkning Diarienummer: S2016/02162/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:7, Tolktjänst för vardagstolkning.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 20 juni 2016.