Remiss av SOU 2016:59 På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Diarienummer: Dnr U2016/04040/S

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:59 På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 3 januari 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser:

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
2. Myndigheten för delaktighet
3. Barnombudsmannen
4. Ekonomistyrningsverket
5. Statskontoret
6. Statens skolverk
7. Statens skolinspektion
8. Specialpedagogiska skolmyndigheten
9. Sameskolstyrelsen
10. Skolväsendets överklagandenämnd
11. Barn- och elevombudet
12. Göteborgs universitet
13. Institutionen för neurovetenskap, Karolinska institutet
14. Linköpings universitet
15. Linnéuniversitetet
16. Malmö högskola
17. Stockholms universitet
18. Umeå universitet
19. Uppsala universitet
20. Diskrimineringsombudsmannen
21. Borlänge kommun
22. Gotlands kommun
23. Göteborgs kommun
24. Halmstads kommun
25. Hedemora kommun
26. Helsingborgs kommun
27. Jokkmokks kommun
28. Kalmar kommun
29. Karlskrona kommun
30. Katrineholms kommun
31. Kramfors kommun
32. Kristinehamns kommun
33. Kävlinge kommun
34. Lindesbergs kommun
35. Linköpings kommun
36. Nässjö kommun
37. Piteå kommun
38. Stockholms kommun
39. Storumans kommun
40. Sundsvalls kommun
41. Svenljunga kommun
42. Södertälje kommun
43. Umeå kommun
44. Uppsala kommun
45. Vellinge kommun
46. Vänersborgs kommun
47. Västerås kommun
48. Åtvidabergs kommun
49. Örebro kommun
50. Östersunds kommun
51. AcadeMedia
52. Kunskapsskolan
53. Magelungen Utveckling AB
54. Friskolornas riksförbund
55. Idéburna skolors riksförbund
56. Lärarförbundet
57. Lärarnas Riksförbund
58. Sveriges Elevkårer
59. Sveriges elevråd SVEA
60. Sveriges Kommuner och Landsting
61. Sveriges Skolledarförbund
62. Föräldraalliansen Sverige
63. Handikappförbunden
64. Lika unika – Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
65. Nätverket unga för tillgänglighet
66. Svenska dyslexiföreningen
67. Svenska Förbundet för Specialpedagogik
68. Nationellt centrum för matematik, NCM,
69. Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NC

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.