Remiss av promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 20 februari 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser:

1. Riksdagens ombudsmän

2. Riksrevisionen

3. Statskontoret

4. Universitetskanslersämbetet

5. Universitets- och högskolerådet

6. Överklagandenämnden för högskolan

7. Statens skolverk

8. Statens skolinspektion

9. Specialpedagogiska skolmyndigheten

10. Sameskolstyrelsen

11. Uppsala universitet

12. Lunds universitet

13. Göteborgs universitet

14. Stockholms universitet

15. Umeå universitet

16. Linköpings universitet

17. Kungl. Tekniska högskolan

18. Luleå tekniska universitet

19. Karlstads universitet

20. Linnéuniversitetet

21. Örebro universitet

22. Mittuniversitetet

23. Högskolan i Borås

24. Högskolan Dalarna

25. Högskolan i Gävle

26. Högskolan i Halmstad

27. Högskolan Kristianstad

28. Malmö högskola

29. Mälardalens högskola

30. Regelrådet

31. Bräcke kommun

32. Eda kommun

33. Falu kommun

34. Göteborgs kommun

35. Kalmar kommun

36. Karlstads kommun

37. Kramfors kommun

38. Laxå kommun

39. Linköpings kommun

40. Ljusdals kommun

41. Luleå kommun

42. Lycksele kommun

43. Malmö kommun

44. Mariestads kommun

45. Olofströms kommun

46. Sandvikens kommun

47. Skellefteå kommun

48. Smedjebackens kommun

49. Stockholms kommun

50. Sävjsö kommun

51. Södertälje kommun

52. Tingsryds kommun

53. Uppsala kommun

54. Värnamo kommun

55. Ånge kommun

56. Älvdalens kommun

57. Örebro kommun

58. Östersunds kommun

59. Östhammars kommun

60. Norrbottens läns landsting

61. Dalarnas läns landsting

62. Västra Götalands läns landsting

63. Stockholms läns landsting

64. Skåne läns landsting

65. Sveriges Kommuner och Landsting

66. Svenskt Näringsliv

67. Friskolornas riksförbund

68. Tjänstemännens Centralorganisation

69. Sveriges akademikers centralorganisation

70. Landsorganisationen i Sverige

71. Sveriges universitets- och högskoleförbund

72. Sveriges universitetslärare och forskare

73. Sveriges förenade studentkårer

74. Lärarförbundet

75. Lärarnas riksförbund

76. Saco Studentråd

77. Sveriges Skolledarförbund

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.